logo sabienSchrijft

Tel. 06 224 187 50  /  mail@sabienschrijft.nl

Ondernemers help ik met het ontwikkelen en schrijven van hun verkoopverhaal. Een verkoopverhaal dat klanten aantrekt in plaats van verovert.

Tenderteksten schrijven, een vak apart

tenderteksten schrijven een vak apart

Om zichzelf werk te besparen, maar vooral om de inzendingen onderling goed te kunnen vergelijken, stellen aanbestedende diensten steeds striktere eisen aan inschrijvingen. Dat maakt het schrijven van tenderteksten er niet makkelijker op. Waar loop je zoal tegenaan?

Paginabeperking

Voor een beschrijving van je plan van aanpak of het beantwoorden van de kwaliteitsvragen heb je vaak maar een beperkt aantal pagina’s ter beschikking. Dat is irritant want als enthousiast ondernemer wil je veel vertellen over je bedrijf en de geweldige eigenschappen van je product.

Die ruimte krijg je niet. Je moet compact schrijven.

Compact schrijven houdt in dat je voortdurend moet stilstaan bij de vraag wat je wel en wat je niet op papier zet. Behalve geïnspireerd moet je dus ook streng zijn voor jezelf en alleen opschrijven wat de aanbestedende dienst écht moet weten.

Dus niet waar jij nou zo trots op bent.

Dat vergt discipline, veel discipline.

Schrijven vanuit het perspectief van de klant

Minstens zo’n grote uitdaging is het om bij elke maatregel te bedenken wat het voordeel hiervan is voor de opdrachtgever. Om de pluspunten van jouw oplossing op het probleem van de aanbestedende dienst aansprekend te kunnen beschrijven, heb je kennis, denkkracht én creativiteit nodig.

Daar komt bij dat de beoordelaars niet alleen het voordeel van de maatregel willen weten, maar ook wat de maatregel hen concreet oplevert. En daarvoor is inlevingsvermogen vereist: wat beweegt de opdrachtgever en waarmee is hij het meest geholpen?

Alleen als je je werkelijk in de belangen van de opdrachtgever verdiept, kun je klantspecifiek benoemen tot welke resultaten je oplossing leidt.

Zijn er nog zorgen, dan neem je ze weg

Verder wil de aanbestedende dienst erop kunnen vertrouwen dat wat jij zegt te gaan doen, ook daadwerkelijk wordt gedaan. Hoe eenduidiger je teksten, hoe beter ze worden ontvangen = beoordeeld.

Ook dit aspect vraagt om flink wat vasthoudendheid, zowel van de tekstschrijver als van het bidteam. Om je beloftes te kunnen onderbouwen met reeds geleverde prestaties, is de samenwerking met inventieve teamleden onmisbaar.

Tekstschrijver voor tenders

Misschien heb je niet de (schrijf)kwaliteiten of het uithoudingsvermogen om hoog scorende tenderteksten te schrijven. Wil je toch een kans maken om aanbestedingen te winnen, dan loont het om te investeren in een tekstschrijver. Deze moet flink wat uren maken, dus goedkoop is het niet.

Verzeker je er daarom van dat je voldoet aan alle gestelde eisen en een concurrerende prijs kunt neerleggen.

En áls je besluit om aandacht, tijd en middelen in een inschrijving te investeren, zorg er dan voor dat je de opdracht binnenhaalt. Ga er 100% voor, maak tijd vrij, betrek je beste (gemotiveerde!) mensen bij het proces en schakel zo nodig hulp in van buitenaf.

Zoals de hulp van een tekstschrijver voor tenders.

Meer over (het schrijven voor) aanbestedingen vind je op: www.sabienschrijfttenderteksten.nl

Tenderteksten schrijven, een vak apart

tenderteksten schrijven een vak apart

Om zichzelf werk te besparen, maar vooral om de inzendingen onderling goed te kunnen vergelijken, stellen aanbestedende diensten steeds striktere eisen aan inschrijvingen. Dat maakt het schrijven van tenderteksten er niet makkelijker op. Waar loop je zoal tegenaan?

Paginabeperking

Voor een beschrijving van je plan van aanpak of het beantwoorden van de kwaliteitsvragen heb je vaak maar een beperkt aantal pagina’s ter beschikking. Dat is irritant want als enthousiast ondernemer wil je veel vertellen over je bedrijf en de geweldige eigenschappen van je product.

Die ruimte krijg je niet. Je moet compact schrijven.

Compact schrijven houdt in dat je voortdurend moet stilstaan bij de vraag wat je wel en wat je niet op papier zet. Behalve geïnspireerd moet je dus ook streng zijn voor jezelf en alleen opschrijven wat de aanbestedende dienst écht moet weten.

Dus niet waar jij nou zo trots op bent.

Dat vergt discipline, veel discipline.

Schrijven vanuit het perspectief van de klant

Minstens zo’n grote uitdaging is het om bij elke maatregel te bedenken wat het voordeel hiervan is voor de opdrachtgever. Om de pluspunten van jouw oplossing op het probleem van de aanbestedende dienst aansprekend te kunnen beschrijven, heb je kennis, denkkracht én creativiteit nodig.

Daar komt bij dat de beoordelaars niet alleen het voordeel van de maatregel willen weten, maar ook wat de maatregel hen concreet oplevert. En daarvoor is inlevingsvermogen vereist: wat beweegt de opdrachtgever en waarmee is hij het meest geholpen?

Alleen als je je werkelijk in de belangen van de opdrachtgever verdiept, kun je klantspecifiek benoemen tot welke resultaten je oplossing leidt.

Zijn er nog zorgen, dan neem je ze weg

Verder wil de aanbestedende dienst erop kunnen vertrouwen dat wat jij zegt te gaan doen, ook daadwerkelijk wordt gedaan. Hoe eenduidiger je teksten, hoe beter ze worden ontvangen = beoordeeld.

Ook dit aspect vraagt om flink wat vasthoudendheid, zowel van de tekstschrijver als van het bidteam. Om je beloftes te kunnen onderbouwen met reeds geleverde prestaties, is de samenwerking met inventieve teamleden onmisbaar.

Tekstschrijver voor tenders

Misschien heb je niet de (schrijf)kwaliteiten of het uithoudingsvermogen om hoog scorende tenderteksten te schrijven. Wil je toch een kans maken om aanbestedingen te winnen, dan loont het om te investeren in een tekstschrijver. Deze moet flink wat uren maken, dus goedkoop is het niet.

Verzeker je er daarom van dat je voldoet aan alle gestelde eisen en een concurrerende prijs kunt neerleggen.

En áls je besluit om aandacht, tijd en middelen in een inschrijving te investeren, zorg er dan voor dat je de opdracht binnenhaalt. Ga er 100% voor, maak tijd vrij, betrek je beste (gemotiveerde!) mensen bij het proces en schakel zo nodig hulp in van buitenaf.

Zoals de hulp van een tekstschrijver voor tenders.

Meer over (het schrijven voor) aanbestedingen vind je op: www.sabienschrijfttenderteksten.nl

OPRECHTE COMMUNICATIE,  OOK IETS VOOR JOU?   Neem dan CONTACT op.

OPRECHTE COMMUNICATIE,   
OOK IETS VOOR JOU?   
Neem dan CONTACT op. 

home  |  werkwijze  |  tenderteksten  |  contact

HOME 

tenderteksten

werkwijze 

                        CONTACT