logo sabienSchrijft

Tel. 06 224 187 50  /  mail@sabienschrijft.nl

Ondernemers help ik met het ontwikkelen en schrijven van hun verkoopverhaal. Een verkoopverhaal dat klanten aantrekt in plaats van verovert.

Het verschil tussen tekstredactie en iets laten schrijven

Tekstredactie: schrijf ik het zo goed, of toch niet?

Een beetje een open deur natuurlijk, dit onderscheid tussen tekstredactie- en schrijfwerk. Bij tekstredactie schrijf je de tekst tenslotte zelf en bij tekst laten schrijven laat je iemand anders het schrijfwerk doen. Dat is duidelijk. 

Een betere vraag is daarom  ‘Wanneer kies je voor redactie en wanneer laat je iets schrijven?’  In beide gevallen schakel je de hulp in van een tekstschrijver. Iemand zoals ik.

Schrijven doe ik in overleg met jou

Laat je een tekst schrijven, dan bepalen we samen de inhoud. Dat is een creatief proces waar veel overleg mee gepaard gaat. Aan de hand van vragen die ik je voorleg, stellen we gezamenlijk vast wat je boodschap is en met welke verhaal je dat wilt vertellen.

Is dat eenmaal in beeld gebracht, dan vraag ik van jou niet meer dan te beoordelen of de uiteindelijke tekst aan je verwachtingen voldoet. Een of twee herzieningsrondes en je kunt de tekst inzetten zoals jij dat wilt.

Maar je kunt ook zelf aan de slag

Heb je een vlotte pen en schrijf je je teksten het liefst zelf, dan bepaal je ook zelf de inhoud. Soms is dat lastig zijn want wat moet je over je bedrijf, product of dienstverlening vertellen? En weet je welke informatie de lezer nodig heeft om overtuigd te raken van je aanbod? Denk hier goed over na vóórdat je gaat schrijven.

En laat de tekst vervolgens altijd redigeren. Schaam je daar niet voor, zelfs de beste (literaire) schrijvers kunnen niet zonder hun redacteur.

Laat mij de tekst redigeren

Bij tekstredactie kijk ik als tekstschrijver kritisch naar wat jij geschreven hebt. Eventueel doe ik dat in etappen. Dan bekijk ik welke boodschap komt uit de tekst(delen) naar voren komt. Volgen de alinea’s elkaar logisch op en zijn ze boeiend genoeg?

Door een buitenstaander naar je schrijfwerk te laten kijken, onderwerp je het aan een frisse, onbevooroordeelde blik.

Maar het blijft jouw tekst. Je zult zelf met een aansprekend verhaal moeten komen en daar de juiste woorden voor moeten vinden.

Is dat gelukt, dan is het mijn taak als redacteur om jouw stijl, jouw schrijfstem helderder te laten klinken. Daarvoor beoordeel ik je tekst op:

  • logische opbouw
  • consistente inhoud
  • overbodige woorden
  • correcte zinsbouw
  • spelling en interpunctie

Mijn opmerkingen voeg ik toe aan je tekstdocument. Jij besluit zelf om daar wel of niet iets mee te doen. Vanzelfsprekend kan dat in overleg. Niettemin leg jij uiteindelijk de laatste hand aan de tekst.

Kostenplaatje

Samengevat zit het verschil tussen tekstredactie en tekst laten schrijven vooral in het bepalen van de inhoud. Wat ga je vertellen? Bij tekstredactie bepaal je zelf je verkoopverhaal, je schrijft het op en de redacteur maakt er een soepel lopend verhaal van.

Bij tekst laten schrijven ontwikkelt de tekstschrijver het verhaal waarmee jij je klanten benadert. Zelf hoef je niet meer te doen dan voldoende input en je akkoord geven. En daar hangt uiteraard een ander prijskaartje aan.

Het verschil tussen tekstredactie en iets laten schrijven

Tekstredactie: schrijf ik het zo goed, of toch niet?

Een beetje een open deur natuurlijk, dit onderscheid tussen tekstredactie- en schrijfwerk. Bij tekstredactie schrijf je de tekst tenslotte zelf en bij tekst laten schrijven laat je iemand anders het schrijfwerk doen. Dat is duidelijk. 

Een betere vraag is daarom  ‘Wanneer kies je voor redactie en wanneer laat je iets schrijven?’  In beide gevallen schakel je de hulp in van een tekstschrijver. Iemand zoals ik.

Schrijven doe ik in overleg met jou

Laat je een tekst schrijven, dan bepalen we samen de inhoud. Dat is een creatief proces waar veel overleg mee gepaard gaat. Aan de hand van vragen die ik je voorleg, stellen we gezamenlijk vast wat je boodschap is en met welke verhaal je dat wilt vertellen.

Is dat eenmaal in beeld gebracht, dan vraag ik van jou niet meer dan te beoordelen of de uiteindelijke tekst aan je verwachtingen voldoet. Een of twee herzieningsrondes en je kunt de tekst inzetten zoals jij dat wilt.

Maar je kunt ook zelf aan de slag

Heb je een vlotte pen en schrijf je je teksten het liefst zelf, dan bepaal je ook zelf de inhoud. Soms is dat lastig zijn want wat moet je over je bedrijf, product of dienstverlening vertellen? En weet je welke informatie de lezer nodig heeft om overtuigd te raken van je aanbod? Denk hier goed over na vóórdat je gaat schrijven.

En laat de tekst vervolgens altijd redigeren. Schaam je daar niet voor, zelfs de beste (literaire) schrijvers kunnen niet zonder hun redacteur.

Laat mij de tekst redigeren

Bij tekstredactie kijk ik als tekstschrijver kritisch naar wat jij geschreven hebt. Eventueel doe ik dat in etappen. Dan bekijk ik welke boodschap komt uit de tekst(delen) naar voren komt. Volgen de alinea’s elkaar logisch op en zijn ze boeiend genoeg?

Door een buitenstaander naar je schrijfwerk te laten kijken, onderwerp je het aan een frisse, onbevooroordeelde blik.

Maar het blijft jouw tekst. Je zult zelf met een aansprekend verhaal moeten komen en daar de juiste woorden voor moeten vinden.

Is dat gelukt, dan is het mijn taak als redacteur om jouw stijl, jouw schrijfstem helderder te laten klinken. Daarvoor beoordeel ik je tekst op:

  • logische opbouw
  • consistente inhoud
  • overbodige woorden
  • correcte zinsbouw
  • spelling en interpunctie

Mijn opmerkingen voeg ik toe aan je tekstdocument. Jij besluit zelf om daar wel of niet iets mee te doen. Vanzelfsprekend kan dat in overleg. Niettemin leg jij uiteindelijk de laatste hand aan de tekst.

Kostenplaatje

Samengevat zit het verschil tussen tekstredactie en tekst laten schrijven vooral in het bepalen van de inhoud. Wat ga je vertellen? Bij tekstredactie bepaal je zelf je verkoopverhaal, je schrijft het op en de redacteur maakt er een soepel lopend verhaal van.

Bij tekst laten schrijven ontwikkelt de tekstschrijver het verhaal waarmee jij je klanten benadert. Zelf hoef je niet meer te doen dan voldoende input en je akkoord geven. En daar hangt uiteraard een ander prijskaartje aan.

OPRECHTE COMMUNICATIE,  OOK IETS VOOR JOU?   Neem dan CONTACT op.

OPRECHTE COMMUNICATIE,   
OOK IETS VOOR JOU?   
Neem dan CONTACT op. 

home  |  werkwijze  |  tenderteksten  |  contact

HOME 

tenderteksten

werkwijze 

                        CONTACT